Vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering

Bij sommige zorgverzekeraars heb je met een aanvullend pakket recht op vergoeding van (een deel van) de kosten die een mindfulnesstraining met zich meebrengt. Aan de vergoeding van een Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) of Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) worden vaak twee eisen gesteld:

  1. Dat de trainer lid is van een door de verzekeraar erkende beroepsvereniging voor mindfulnesstrainers: VMBN of VVM.
  2. Dat de trainer cat. 1 gecertificeerd lid is van de VMBN.

Marianne Lageweg, eigenaar van mmindful training & coaching en mindfulnesstrainer, is lid van beroepsvereniging VMBN en gecertificeerd cat. 1 / gevorderd trainer, en voldoet hiermee aan deze eisen.

Enkele zorgverzekeraars vragen om een doorverwijzing van de huisarts. Informeer altijd bij je eigen zorgverzekeraar of de training (deels) wordt vergoed en onder welke voorwaarden vergoeding mogelijk is.

Zorgwijzer maakt jaarlijks een overzicht van de dekkingen van verschillende zorgverzekeringen. Via de onderstaande link kom je bij het overzicht van alle zorgverzekeringen en aanvullende zorgverzekeringen. Daar kun je zien of jouw verzekeringspakket een mindfulness training vergoedt. Het overzicht van Zorgwijzer is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van je verzekeraar.

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mindfulness

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Indien een mindfulnesstraining onderdeel is van een behandeling met betrekking tot recidiverende (terugkerende) depressie valt deze onder de basis GGZ en wordt vergoed door de basisverzekering. Je hebt hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist. De zorg moet verleend worden door een gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater. Voor volledige vergoeding moet de zorgverlener een contract met jouw zorgverzekeraar hebben.

Indien jouw zorgverlener geen MBCT aanbiedt, mag Marianne Lageweg in opdracht van en samenwerking met de zorgverlener de MBCT training uitvoeren. mmindful training & coaching biedt ongecontracteerde zorg. Bespreek met je zorgverzekeraar welke kosten vergoed worden. Het eigen risico is van toepassing op zorg vanuit de basisverzekering.